06-33/431-381 office@de-ma.hu

De-MA

 Projekt Kft

Elérhetőség

2510 Dorog, Zrínyi út 2.
Tel.: 06 (33) 431-381
Fax: 06 (33) 431-381
E-mail: office@de-ma.hu

Mélyépítés tervezés

 

Cégünk legrégebben folytatott tevékenysége a mélyépítés minden területére kiterjed, melyen belül az alábbiakban felsorolt feladatokra vállalkozunk tanulmány-, engedélyezési-, kiviteli tervszinten.
A tanulmány- és engedélyezési tervek készítésének szoros tartozéka az engedélyezési eljárások lefolytatásában való aktív részvétel, illetve igény esetén annak teljes lebonyolítása.


A főbb tervezési területek:

Viziközművek
– települések, illetve településrészek ivóvíz ellátása, szennyvízelvezetése
-ipartelepek ivóvíz, tüzivíz, valamint szennyvízcsatorna hálózata
– házibekötések (ivóvíz, szennyvíz)
– szennyvíztisztító telepek, kisberendezések

Sík-, domb-, és hegyvidéki vízrendezés
– települések közlekedési és egyéb burkolt, vagy burkolatlan felületeinek csapadékvíz
elvezetése (úttest, vasút pályatest, repülő terek)
– földművek víztelenítése (csapadékvíz, kapilláris víz, talajvíz, szivárgó víz, hullámterek)
– külterületek vízrendezése
– kisebb élővízfolyások, tavak vízrendezése szabályozása

Közlekedés tervezés
1.
 közút szakterület valamennyi országos és helyi közút, közforgalom elöl el nem zárt magánút vonatkozásában
– csomópontok
– út csatlakozások
– vízelvezetés
– ezen objektumok berendezései, tartozékai, üzemi létesítményei (töltőállomás, közúti
határátkelőhely, pihenőhely, zajvédelmi létesítmény)
– gyalogos út, kerékpárút
– építményeket kiszolgáló utak
– térburkolatok
– előzőek forgalomtechnikai tervkészítése.

2. vasúti pálya szakterület
– helyi és saját használatú vasúti pálya

Tereprendezés, építmények földmunkái
– épületek körüli tereprendezés
– egyéb nagytömegű földmunkák
– hulladéklerakók
– a fenti objektumok csapadékvíz elvezetése

Műtárgyak
1. közúti műtárgyak szakterület
– átereszek
– közúti hidak
– támfalak
– alagutak

2. vasúti műtárgyak szakterület
– átereszek
– közúti hidak
– támfalak
– híd provizórium

 

BAUMIT KFT. Dorogi Szárazvakolatgyár irodaépület megközelítő útjának, útépítése, csapadékvíz elvezetése, tereprendezése (kiviteli terv)

Dorog, RICHTER GEDEON Rt. alapanyagraktár mellett létesítendő hídmérleg kiszolgáló útja és csapadékvíz elvezetése (építési terv)

Dorog Város, 1889/2. hrsz.-ú utca, út és csapadék-vízelvezetés rekonstrukció (engedélyezési terv)

Magyar Ákos

Magyar Ákos

építőmérnök, műszaki ellenőr

szakterülete: viziközmű és közlekedés tervezés, műszaki ellenőrzés
Tel.: 06 (30) 227-8910
E-mail: magyar.akos@de-ma.hu

Magyar András

Magyar András

okleveles gépészmérnök

szakterülete: épületgépészeti tervezés, klímatechnika

Dosa Magda

Dosa Magda

műszaki rajzoló

Tel.: 06 (33) 431-381