06-33/431-381 office@de-ma.hu

De-MA

 Projekt Kft

Elérhetőség

2510 Dorog, Zrínyi út 2.
Tel.: 06 (33) 431-381
Fax: 06 (33) 431-381
E-mail: office@de-ma.hu

Mélyépítés tervezés

Ezen a szakterületen Irodánk vállalkozik a tervezéshez kapcsolódó, és az attól független, önálló geodéziai feladatok elvégzésére, az alább felsorolt témakörökben:

Tervezési térképkészítés
  – útépítéshez
  – közműépítéshez
  – épületekhez, építményekhez

Saját célú geodéziai munkák
  – telek kitűzés, megosztás, egyesítés
  – telekhatár rendezés
  – telekalakítás

Megvalósult közművek bemérése
  – nyíltárkos bemérés
  – megvalósulási térképkészítés

Ipari geodézia
  – épületek, építmények bemérése, kitűzése
  – közmű- és útépítési nyomvonalak kitűzése

Egyéb földhivatali ügyintézés

BAUMIT KFT. Dorogi Szárazvakolatgyár irodaépület megközelítő útjának, útépítése, csapadékvíz elvezetése, tereprendezése (kiviteli terv)

Dorog, RICHTER GEDEON Rt. alapanyagraktár mellett létesítendő hídmérleg kiszolgáló útja és csapadékvíz elvezetése (építési terv)

Dorog Város, 1889/2. hrsz.-ú utca, út és csapadék-vízelvezetés rekonstrukció (engedélyezési terv)

Magyar Ákos

Magyar Ákos

építőmérnök, műszaki ellenőr

szakterülete: viziközmű és közlekedés tervezés, műszaki ellenőrzés
Tel.: 06 (30) 227-8910
E-mail: magyar.akos@de-ma.hu

Magyar András

Magyar András

okleveles gépészmérnök

szakterülete: épületgépészeti tervezés, klímatechnika

Dosa Magda

Dosa Magda

műszaki rajzoló

Tel.: 06 (33) 431-381