06-33/431-381 office@de-ma.hu

De-MA

 Projekt Kft

Elérhetőség

2510 Dorog, Zrínyi út 2.
Tel.: 06 (33) 431-381
Fax: 06 (33) 431-381
E-mail: office@de-ma.hu

Mélyépítés tervezés

A jelenlegi érvényben lévő előírások szerint a mélyépítés terén is, a kivitelezési munkák műszaki ellenőriztetése a közületi beruházók részére kötelező, magánberuházók számára ajánlott.
Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére megfelelő kapacitással rendelkezünk, a közmű és útépítés kivitelezési munkálatai során szükséges műszaki ellenőri tevékenység elvégzését vállaljuk az alábbi munkarészekkel:

  – A kivitelezés helyszíni ellenőrzése, az adott létesítményre vonatkozó tervdokumentációban
foglaltak betartatása a kivitelezővel

  – Az építési napló ellenőrzése, annak ellenjegyzése és bejegyzések által a beruházó igényeinek
érvényesítése

  – Minőségi vizsgálatok ellenőrzése, eredmények értékelése

  – Műszaki átadások, üzembe helyezési eljárások lefolytatása

  – Megfelelő szakmai kommunikáció elősegítése a kivitelező és a beruházó között

BAUMIT KFT. Dorogi Szárazvakolatgyár irodaépület megközelítő útjának, útépítése, csapadékvíz elvezetése, tereprendezése (kiviteli terv)

Dorog, RICHTER GEDEON Rt. alapanyagraktár mellett létesítendő hídmérleg kiszolgáló útja és csapadékvíz elvezetése (építési terv)

Dorog Város, 1889/2. hrsz.-ú utca, út és csapadék-vízelvezetés rekonstrukció (engedélyezési terv)

Magyar Ákos

Magyar Ákos

építőmérnök, műszaki ellenőr

szakterülete: viziközmű és közlekedés tervezés, műszaki ellenőrzés
Tel.: 06 (30) 227-8910
E-mail: magyar.akos@de-ma.hu

Magyar András

Magyar András

okleveles gépészmérnök

szakterülete: épületgépészeti tervezés, klímatechnika

Dosa Magda

Dosa Magda

műszaki rajzoló

Tel.: 06 (33) 431-381